Locatiemarketing

   

Locatiemarketing vraagt om duidelijk onderscheidDoor toegenomen mobiliteit kiezen gebruikers uit een ruimer aanbod van voorzieningen op het gebied van opleiding, wonen, werken en recreatie. Men kiest voor voorzieningen waar men zich thuis voelt en zich onder gelijkgestemden voelt. Omdat niet alles en iedereen optimaal bediend kan worden, dienen locaties te kiezen voor bepaalde kerndoelgroepen en een afgebakend marktgebied. Merkator helpt hierbij door concepten te ontwikkelen en keuzes te maken zonder publiek uit te sluiten.